آب، روشنایی است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب، روشنایی است!

هنگامی که ظرف آبی واژگون شود این عبارت را بر زبان می‌آورند. واژگون شدن ظرف آب، البته اگر عمدی نباشد، به فال نیک گرفته می‌شود.