آب، هر چه عمیق‌تر است آرام‌تر است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب، هر چه عمیق‌تر است آرام‌تر است!

1) مترادف از آن نترس که های و هو دارد / از آن بترس که سر به تو دارد! * فلفل نبین که ریزه / بشکن ببین چه تیزه!

2) جلفی و سبکسری نشان بی‌مایگی است.