آب از لب و لوچه سرازیر شدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از لب [یا لَکْ] و لُوْچه سرازیر شدن

به منتهای شیفتگی رسیدن. به نهایت طمع افتادن. ــ و این مشدد اصطلاح دهن آب افتادن است.

اصطلاح را به صورت آب لب و لوچه راه افتادن نیز می‌آورند.