آب به آینه زدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به آینه زدن [یا پاشیدن یا ریختن]

دیدگان تَر کنم ای دوست چو رفتی ز برم

کزقفای سفری آب به آئینه زنند.

[میرزا نظام دستغیب]

نگاه کنید به آینه قرآن 3473