آب به چشم نداشتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به [یا در] چشم نداشتن

(فقط به صورت منفی می‌آید.)

وقیح و بی‌حیا بودن. دریده چشم و بی‌ادب بودن.