آب به (یا در) کرت آخر بودن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به [یا در] کَرْتِ آخر بودن

(کرت kart به معنی باغچه یا قسمتی از زمین زیر کشت است که معمولاً به وسیله‌ی دیواره‌ی خاکی مختصری مرزبندی شده باشد.)

در حال احتضار بودن. در شرف موت بودن. چیزی به پایان عمر شخص باقی نبودن: می‌گفت پدره آبش به کرت آخر است؛ همین روزهاست که بمیرد و سرپرستی خانواده به گردن او بیفتد.

نگاه کنید به 2363 .