آب ریخته به کوزه جمع نمی‌شود

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب ریخته به کوزه جمع نمی‌شود.

نگاه کنید به آب رفته به جوی برنمی‌گردد.