آب پس دادن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبْ پَس دادن

تراوش و ترشح آب از چیزی؛ چنان که ترشح آب از جدار کوزه. نفوذ آب از مانعی که برابر آن است؛ همچون ترشح آب باران از بام. این چه‌جور پالتو بارانی است که آب پس می‌دهد؟» «ماست آب پس داده آشپزخانه را کثیف کرده.»

مترادف آب زدن .