آب (یا قطره) به عمان، نوباوه آوردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب [یا قطره] به عمان، نوباوه آوردن [یا بردن]

مترادف زیره به کرمان آوردن [یا بردن] است. و با در نظر گرفتن این نکته که زیره خود از صادرات کرمان است مفهوم مثل روشن می‌شود.

مترادف آب به دریا بردن * آبگینه به حلب بردن * آب به آسمان پاشیدن * جو پیشِ دریا بردن * زیره به کرمان بردن * فولاد به هند بردن * قالی به کاشان بردن * کاسه به چین بردن * لعل به بدخشان بردن * چغندر به هرات بردن * چشمه پیش دریا بردن * خسر به بندر بردن * خر به خراسان بردن * خرما به بصره بردن * دُرْ به دریا بردن * شکر به خوزستان بردن * فلفل به هند بردن * قطره [یا آب] به عمان [یا دریا] بردن * گوهر به دریا [یا عمان] بردن. ــ و نیز در تمام این مترادفات، آوردن به جای بردن.