آشیخ روباه

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آشِیخْ روباه

1- روباه، در افسانه‌های کودکان.

تصور روباه در جامه‌ی زهد از آن جهت حیله‌گری او را بیشتر تجسم می‌دهد که، جانور موذی از این رهگذر آسان‌تر می‌تواند به مرغ و ماکیان مردم دست یابد.


2- کنایه از هر کسی است که به موذیگری و شیادی شناخته شده باشد.

نگاه کنید به آب زیرکاه