آ (مانند آق)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آ مانند آق از مخفف‌های آقا است و هنگامی که پیش از اسم یا یکی از انواع صفت فاعلی می‌نشیند جنبه‌ی احترام یا مزاح و یا تحقیر و توهین دارد: آمیرزا. آشیخ هادی. آمیز قلمدون... نگاه کنید به 2457