از آب گذشتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از آب گذشتن

از رودخانه یا دریا گذشتن. سفر از طریق دریا.