اِاِ نه، كِكِه

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِاِ نه، كِكِه(تلفظ ee na, keke)(اِاِ در زبان كودكان و كِكِه به‌گویش بومی اصفهانی ۱ دارای معنی واحدی است) تعویض نام یا تغییر هیأت ظاهرِ تغییری در باطن زشت به‌وجود نمی‌آورد. مترادف اَه نیست، بابا ریده! اَه بود، ككه شد! سگ زرد برادر شغال است. * چه علی خواجه، چه خواجه علی! * خر همان خر است، پالانش عوض شده! * دو لنگه، یك خروار است.


پانوشت

  • ۱ این كلمه را فرهنگ‌های مختلف كَكَه ضبط كرده‌اند به‌فتح هر دو كاف، و نیز به‌دو صورتِ كَكا و كَكی. تنها دكتر محمد معین كه گاه تلفظ امروزین واژه‌ها را نیز آورده، صورت نخستین را به كسر كاف دوّم نیز قید كرده است. مردم اصفهان آن را به كسر هر دو كاف تلفظ می‌كنند و در دیگر قلمروهای زبان فارسی این كلمه امروز رایج نیست.