اگر کسی به گربه آب بپاشد دستش زگیل در می‌آورد.

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

اگر کسی به گربه آب بپاشد دستش زگیل در می‌آورد. زگیل که درآمد، باید برگ یا میوه‌ی نارس انجیر را از درخت کند و شیره‌ی سفیدی را که از مقطع آن بیرون می‌زند روی زگیل گذاشت تا بیفتد. برای رفع زگیل اعمال دیگری نیز به جای می‌آورند. نگاه کنید ذیل زگیل، در حرف ز.