برخلاف جریان آب شنا کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

برخلاف جریان آب شنا کردن

طریق مخالفت با افکار عامه یا مقاومت در برابر قدرت‌های اجتماعی را پیش گرفتن و از همراهی و همداستانی با افکار جامعه یا نیروی حاکم تن زدن.