حوضی که آب ندارد قورباغه می‌خواهد چه کار؟

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

حوضی که آب ندارد قورباغه می‌خواهد چه کار؟

زیب و زینت یا عمل و اقدامی بی‌حاصل و بی‌ثمر.

مترادف وسمه بر ابروی کور! * سرمه به چشم کور! * تاریکی و اشاره‌ی ابرو! * این آش و این نقاره؟ * سر کچل و عرقچین / کون کج و کمرچین! * نیز مقایسه شود با صنار جگرک، سفره قلمکار نمی‌خواد! * قمْ‌آباد حکاک می‌خواهد چه کار؟