صحّت آب گرم

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

صحّتِ آبِ گَرم!

در تداول عامه: ساعتِ آبِ گرم!

چون دوست یا آشنایی را در حال خروج از گرمابه مشاهده کنند بدین جمله برای او صحت و عافیت می‌طلبند. پاسخ آن «سلامت باشید!» و «عمر و عزت شما زیاد!» است.

مترادف عافیت باشد!