ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

در مورد عملی تمثل کنند که اقدام به آن همیشه میسر باشد.