آب از آهن کشیدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از آهن کشیدن

نگاه کنید به از آب، کره گرفتن .