آب به سوراخ مورچه‌(ها) ریختن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به [یا تو یا در] سوراخ [یا لانه‌ی] مورچه‌(ها) ریختن

جمعی نادان و بی‌خبر را به تشویق و تلاش و تقلا افکندن. عده‌یی بزدل را با حرفی یا عملی به وحشت افکندن و به جوش و خروش آوردن. سبب ازدحام و شور و هیجان جمعی بی‌خبر شدن.

جنبش افتاد در احزاب غیور

آب داخل شد در لانه‌ی مور.

[ایرج]

به گونه‌ی به لانه‌ی مورچه(ها) آب افتادن نیز می‌آید.