آگوز

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آگوز (تلفظ a guz)

1- لقبی ریشخندآمیز برای مرد ریزه‌نقش و کوچک‌اندامی که در عین حال متفرعن و متکبر نیز هست و این صفت با هیأت ظاهر او ترکیبی خنده‌آور ایجاد می‌کند.

2- نگاه کنید به آچس