چه سرکه‌یی باشد که از آب ترش‌تر نباشد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

چه سرکه‌یی باشد که از آب ترش‌تر نباشد!

مترادف چه مردی بود کز زنی کم بود! * چه مادری باشد که از دایه دلسوزتر نباشد! نیز مقایسه کنید با سرکه جایی ترش است که آب نباشد و هر سرکه‌یی از آب ترش‌تر است.