جد و آباد (کسی) را جنباندن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

جد و آباد (کسی) را جنباندن

مترادف جد و آباد (کسی) را گفتن

یک عقیده‌ی کهن بر آن است که چنانچه مرده‌یی را دشنام گویند یا لعنت فرستند استخوان‌های او در گور به لرزه در می‌آید. «جنباندن» از این‌جا کنایه از دشنام گفتن آمده است.

مترادف زنده و مرده (کسی) را یکی کردن * جای آباد برای (فلان) باقی نگذاشتن. * نیز نگاه کنید به اول و آخر (کسی) را جنباندن (یا گفتن).